Banket sale - Pitanja i odgovori

Kolike su banket sale? Prostor ima oko 220 m² Koliko zvanica može da stane? Možete da ugostite do 250 zvanica Šta postoji od opreme? Printer/fax, projektor, ekrani, 35 mm slide projektor, digitalni projektor, mikrofoni, flip čartovi, odgovarajući priključci na izvore električnog napajanja, osvetljenje i ozvučenje. Šta ukoliko mi treba muzika? Nikakav problem! Prosledićemo vam kontakte sa muzičkim ansamblima, orkestrima i izvođačima. Šta ukoliko mi treba fotograf? Pri hotelu postoji službeni fotograf. Ukoliko priredite venčanje, fotografije za mladence su bez nadoknade, dok ostali gosti fotografije plaćaju prema direktno dogovorenoj tarifi. Kontakt: Foto MAR ARTIKS, 011 3016622, 011 3016768. Šta ukoliko želim da sve bude cvetno? To nas raduje! Hotel Park Florist obavlja sve usluge cvetne i ostale dekoracije. Ukoliko vam je potrebna posebna dekoraterska usluga, obezbedićemo vam najpovoljnije i najkvalitetnije kontakte.